Kære Alle

Et kæmpe Scoop for Booster Universe et interview med Bruce Lipton – Vi er så beærede over at vi fik mulighed for at præsentere et interview med en stor og spændende personlighed da han besøgte Danmark i slutningen af september.

Hvem er Bruce Lipton?

Bruce H. Lipton, ph.d., videnskabsmand, professor i medicin, topforfatter og foredragsholder, er en internationalt anerkendt foregangsmand inden for brobygning mellem videnskab og ånd og er en førende stemme i den nye biologi.

Han har blandt andet medvirket i DR´s Sjæl og videnskab, som er blevet set af mere end 900.000 mennesker.

I 2009 modtog han den prestigefyldte Goi Peace Award i Japan for sit videnskabelige bidrag til verdensharmonien.

Hans forskning ligger til grund for den nye videnskab epigenetik og er blevet offentliggjort i højt estimerede videnskabelige tidsskrifter.

Bruces bøger, The Biology of Belief, Spontaneous Evolution og The Honeymoon Effect, har forandret millioner af liv rundt om i verden

Tak til alun.dk for at gøre dette muligt ?

ENGLISH TRANSLATION BELOW

Dear All

A huge Scoop for the Booster Universe an interview with Bruce Lipton – We are so honored that we got the opportunity to present an interview with a great and exciting personality when he visited Denmark in late September.

Who is Bruce Lipton?

Bruce H. Lipton, PhD, Scientist, Professor of Medicine, Top Author and Lecturer, is an internationally recognized pioneer in bridging science and spirit and is a leading voice in the new biology.

Among other things, he has participated in DR’s Soul and Science, which has been seen by more than 900,000 people.

In 2009, he received the prestigious Goi Peace Award in Japan for his scientific contribution to world harmony.

His research underlies the new science of epigenetics and has been published in highly esteemed scientific journals.

Bruce’s books, The Biology of Belief, Spontaneous Evolution and The Honeymoon Effect, have changed millions of lives around the world

Thanks to alun.dk for making this possible ?

Bruce Lipton – What he said in Denmark!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>